Företaget   Tjänster   Konsulter   Referenser   Surftips 
 


FöretagetDesignetix Datakonsulter AB bildades 1982. Vi har under hela vår existens strävat efter att ha en långsiktig relation med våra kunder. Att vi år efter år kan arbeta i olika projekt hos våra kunder är ett bevis på att vi lyckats med vår ambition.

Vår inriktning har från början varit helt fokuserad på applikationsutveckling i Tandemmiljö. Även om detta alltjämt är en huvuddel av vårt arbete så har vi idag ett bredare spektrum. Vi utvecklar program på så vitt skilda plattformar som PC samt IBM mainframe.

Vi har ett väl utvecklat nätverk av små konsultbolag vilket gör att vi gemensamt kan ta på oss större åtaganden än vi själva skulle klara av.